Passbeskrivningar

Här kan du läsa om


 Våra olika kurser & klasser

I alla fysiska pass på Yogastudion arbetar vi med andning, smidighet, styrka, balans och avspänning.
De olika grupperna skiljer sig lite åt;


I Hathayogan och Hathta Vinyasa jobbar vi ganska dynamiskt. Dessa grupper passar alla åldrar och dig som vill ha en allsidig träning och inte begränsas av skador. Det finns varianter av övningarna om det är något man inte kan utföra. Vinyasa yoga är mer flödande och ibland till musik efter hand.


I Senioryogan är träningen i ett lugnare tempo och inte så mycket upp och ner på golvet. Passar dig som är äldre eller rehabiliterar dig efter sjukdom eller skada. Vi jobbar med samma ingredienser som i Hathayoga, men modifierar rörelserna efter vilka behov som finns i gruppen. Mycket av träningen görs på stol och även om vi gör utflykter till golvet, så går det att göra samma saker sittande eller stående.


I Yin jobbar vi mer med ”enkla” sittande och liggande positioner som hålls under längre stunder, för att på det sättet kunna utnyttja gravitationens kraft. Då kommer vi i kontakt med bindvävsstrukturerna i kroppen, som är en mer ”långsam” vävnad än vad muskelvävnad är.
Yinyogan kan verka lugnande och läkande på ett stressat nervsystem och är ett fint komplement till mer dynamisk träning eller livsstil.
I Restorativeyogan, som ligger väldigt nära Yinyogan, arbetar vi med rena återhämtningsövningar. Aktiv vila, kan vi kalla det. Detta kan hjälpa det parasympatiska nervsystemet att få mer utrymme att göra sitt jobb med att rensa, städa och laga celler och vävnader i kroppen. Bra komplement till det som ska ske under natten när vi sover.


Yin och Restorative kan vara verksamt inte minst för den som har drabbats av stressyndrom eller återhämtar sig från sjukdom.
Båda formerna kan utövas av alla, oavsett vana eller fysisk habilitet.


Gravidyogan innehåller alla de ingredienser vi jobbar med i yogan på de andra passen, men anpassade efter kroppens och själens speciella tillstånd. Vi jobbar mjukt och med utrymme för anpassning till var och ens specifika behov. Tanken är att kunna få med sig en ”väska med verktyg” att ha till hands under graviditet, förlossning och tiden efteråt.

Morgonyoga är som de vanliga hatha-passen, med dynamiskt flöde och mjukhet. Helt enkelt en härlig start på dagen.


Meditation. Vanligen utför vi en meditation som kallas ISHTA Diksha, där vi gör ett mjukt fysiskt pass för att lösa blockeringar, sedan en samlande andningsövning och så småningom går vi in i stillheten. Ibland provar vi någon annan meditationsmetod för att bredda erfarenheten.


Föräldra &  barn-yoga

Edits klasser kännetecknas av medvetna rörelser med betoning på andning och fullständigt förkroppsligande av varje enskild position. Härfår deltagare möjlighet och utrymme att utforska och fördjupa sig i den individuella kunskap och visdom som var och en besitter. Vägen till denna inre visdom sker via vila, andetag och den paus som uppstår mellan andetagen.


Privata lektioner läggs upp helt efter den enskilda elevens behov. Du kan få ett skräddarsytt program med dig och tips på hur du ska förhålla dig till din egen träning hemma och i grupplektionerna.

Vi anpassar såklart alla klasser både efter gruppen och individuellt